Göteborg Panel 2 - Göteborgs uppkomst
Göteborg grundades 1621. Kung Gustaf II Adolf beslöt att staden skulle styras av ett råd bestående av 12 personer. Det skulle bestå av 4 svenskar, 3 tyskar, 2 skottar och två från Nederländerna. Tyskar ansågs varabra organisatörer, skottar driftiga entreprenörer och nederländarna kunniga i stadsplanering och kanalsystem.