Göteborg Panel 3 - Colin Campbell och jakobiterna


Den franska brigaden under befäl av överste Leslie, baron av Blantyre och av skotskt ursprung, bildades för att stödja Stuartarna i Skottland. Lanmary, fransk ambassadör i Stockholm, fick ett brev från Leslie, daterat 19 juli 1746, med förslag att flyktingar skulle resa i smågrupper landvägen via Stralsund och Berlin till Paris. Lord Ogilvy och hans grupp anlände till Göteborg i början av juli. När den franska brigaden fick order om avmarsch i augusti 1748, tog Peter Samuelson Bagge, en köpman i Göteborg, över efter Leslies goda insatser. Colin Campbell, chef för Svenska Ostindiska Kompaniet (SOIC), hjälpte till ekonomiskt, eftersom han sympatiserade med Stuart och samarbetade med Leslie och Bagge.
Sedan Bonnie Prince Charlie slutligen blivit besegrad vid Culloden 1746, beslöt kung Ludvig XV av Frankrike, att rädda prinsen med hjälp av fartyg. Skeppen skaffades i Danmark och Sverige. Dessa båda länder var neutrala i kriget mellan Frankrike och England, och skeppen kunde segla till Skottland som handelsfartyg, men i hemlighet återvända med prinsen och hans anhängare."Göteborgsexpeditionen" inkluderade Lanmary, Leslie och Bagge, och fartyget "Pollux" seglade ut från Göteborg19 juli 1746. Dock misslyckades expeditionen, och "Pollux" återvände med ordinarie last.

Från juli 1746 till september 1747 drevs en effektiv och välorganiserad kampanj för att stödja de jakobitiska flyktingarna med pengar, pass, varor och guider. Göteborg var en lämplig plats för en exil eftersom man fick politiskt stöd där.