Göteborg Panel 4 - The Royal Bachelor´s Club"The British Factory" var en svensk-brittisk organisation, bildad 1699.Den var viktig för immigranternas sociala liv och för deras religiösa aktiviteter. Sedan Sveriges kung tillåtit britterna att fritt utöva sin religion i Göteborg, var det "British Factory" som organiserade och administrerade de ekonomiska grunderna för präst och kyrka.
Frimurare: Den första logen i Göteborg grundades 1775 med 190 medlemmar. 10% av dem var skottar eller engelsmän. Den andra logen, St Andrews, grundades 1777, och Thomas Erskine (som grundade Bachelor´s Club) var en dess första medlemmar. William Chalmers, James Chalmers och George Carnegie var också frimurare.
"The Royal Bachelor´s Club" grundades av Thomas Erskine, Earl av Kellie, för att erbjuda "biljard och ostörd kamratskap" Andra som var grundande medlemmar var Barcley, Kennedy, Grieg, Carnegie och Innes. Dominerande bland medlemmarna var inflytelserika skotska entreprenörer, och perioden från 1769 till 1813 var känd som "den skotska perioden". Denna klubb, som är den äldsta i sitt slag i Sverige, existerar fortfarande och Erskines tartan används ännu idag (adress i Göteborg: Skyttegatan 1, bakom Konstmuseet).