Göteborg Panel 5 - JonseredWilliam Gibson den äldste, lämnade Arbroath i Skottland vid 14 års ålder, och emigrerade till Sverige i maj 1797. I början av 1820-talet koncentrerade han sig på att göra rep och segelduk, och 1834 flyttade han sin fabrik till Jonsered.Här fanns möjlighet vatt expandera, och man var ändå inte för långt från hamn och handelscentrum i Göteborg. En extra fördel var närheten till Säveån med möjligheten att utnyttja vattenkraft för energiförsörjning. Man fick energi till fabrikerna, och även värme och elektricitet till arbetarbostäderna. Tillsammans med sin vän Alexander Keiller, grundade Gibson en modern fabrik som kom att dominera den skandinaviska marknaden. På 1850-talet utvidgade man rörelsen med en mekanisk fabrik som producerade jordbruksmaskiner, samt med spinneri och väveri.
Jonserede påminner om New Lanark i Skottland, ett industriellt samhälle som byggdes upp av den "sociale pionjären" Robert Owen. Man tillhandahöll bostäder för arbetarna, hälsovård, kyrka, skola och pensionärshem. De första terrasserade husen i Sverige finns vid "Nybygget" i Jonsered. Dessa röda tegeklus började byggas 1841, och man använde tegel som slagits vid Jonsereds tegelbruk.
Gibson skapade vad som blev ett självförsörjande industrisamhälle vid den tiden i Sverige. Detta goda exempel på "industriell välfärd" fortsattes av hans son William Gibson ("den äldre") 1816-1865, och sonsonen William ("den yngre", 1848-1917). William den äldre börjar även producera skogsmaskiner, och William den yngre fortsatte den lyckosamma utvecklingen. Jonseredrsfabriken omorganiserades 1872, och blev Jonsereds Fabriks AB.