AR04 – Don Roberto

Stitchers (Buenos Aires): Chiachio & Giannone

Robert Bontine Cunninghame Graham (1852–1936) was a traveller, writer and founder of both Scottish Labour and the Scottish National Party. He went to Gualeguaychú, Argentina, in 1870 with the intention of making a fortune in cattle ranching, exporting yerba mate, and selling horses. He later travelled to Chile, Uruguay, Brazil, and Paraguay. In 1936, he travelled to Argentina to see Mancha and Gato, two horses that rode with Aimé Tschiffely from Buenos Aires to New York, but he died before the meeting. When asked what he would like to be if he were born again, his immediate response was: ‘a gaucho’.

AR04 Raibeart Bontine Coineagan Greumach B’ e taistealaiche, sgrìobhadair agus neach-stèidhich a’ Phàrtaidh Làbaraich agus Pàrtaidh Nàiseanta na h-Alba a bh’ ann an Raibeart Bontine Coineagan Greumach (1852–1936). Chaidh e gu Gualeguaychú ann an Arsaintìona ann an 1870 agus e an dùil fhortan a dhèanamh a’ rainnseadh chruidh, ag às-mhalairt yerba mate agus a’ reic eich. Shiubhail e gu Sile, Uruguaidh, Braisil agus Paraguaidh. Ann an 1936, shiubhail e gu Arsaintìona a dh’fhaicinn Mancha agus Gato, dà each a ruith le Aimé Tschiffely à Buenos Aires gu New York, ach bhàsaich e mus d’ fhuair iad air coinneachadh. Nuair a chaidh faighneachd dha dè bu mhath leis a dhèanamh nam biodh e air a bhreith a-rithist, fhreagair e sa bhad, ‘gaucho’.