AU05 – William ScottStitcher:  Glenda Gartrell and friends

Glasgow born William Scott was a victim of industrialising England – punished for theft of food with transportation to NSW in 1811. Luck and chance saw him assigned to the Macarthurs. Within 20 years, William bought 5,500 acres and leased thousands more for grazing cattle. He bred, raced and exported horses. William adapted to frontier life and became an honorary constable after finding stolen cattle in a three days ride from settlement. Renowned for his bloodstock knowledge and skill he earned recognition as a gentleman and the ultimate approval, “what a farmer ought to be in this colony”.

“As for my thoughts on stitching, I became increasingly excited at the thought that a lowly artisan would be commemorated in a national history because future generations would understand and appreciate what he had made of his life.”

AU05 Uilleam Scott: Bho Chiontach gu Briodaiche Each
Bha Uilleam Scott à Glaschu a’ fulang bho ghnìomhachasadh Shasainn – air a pheanasachadh airson goid bìdh le chur air falbh gu NSW ann an 1811. B’ e deagh fhortan agus tuiteamas a bh’ ann gun deach a shònrachadh don teaghlach MacArtair. An taobh a-staigh 20 bliadhna, bha Uilleam air 5,500 acair a cheannach agus na mìltean a bharrachd a leigeil air mhàl airson ionaltradh chruidh. Bha e a’ briodachadh, a’ rèiseadh agus ag às-mhalairt each. Shocraich Uilleam a-steach do bheatha crìche agus thàinig e gu bhith na chonnstabal urramach an dèidh crodh air an goid a lorg ann am marcachd de thrì latha bhon tuineachadh. Ainmeil airson a chuid eòlais agus a sgil a thaobh stoc-fala, choisinn e aithne mar dhuine-uasal agus fhuair e an aonta dheireannach, “mar bu chòir tuathanach a bhith sa choloinidh seo”.