AU09 – Thomas S Tait: Harbour Bridge

Stitchers: Cathy Aston, Sarah Jafrey & daughter (New South Wales)

Thomas Smith Tait (1882-1954) designed the four pylons at either end of the Sydney Harbour Bridge. He was a prominent Scottish Modernist architect who designed many significant buildings, including St Andrew’s House on Calton Hill. Born in Pailsey, Tait was the son of a master stonemason and studied at the John Neilson Institute and Glasgow Art School. His Sydney pylons stand 293 feet high. To provide the granite 250 Australian, Scottish and Italian stonemasons and their families were temporarily relocated to a settlement at Moruya, NSW. They have no structural purpose but provide a better visual balance to the bridge than in the original design.

AU09 Tòmas Tait: Drochaid Caladh Sydney
Dhealbh Tòmas Mac a’ Ghobhainn Tait (1882–1954) na ceithir crainn-dealain aig gach ceann de Dhrochaid Caladh Sydney. B’ e ailtire Nuadh-aimsireil Albannach aithnichte a bh’ ann a dhealbhaich mòran togalaichean sònraichte, a’ gabhail a-steach Taigh Naoimh Anndra air Cnoc Calton. Rugadh Tait ann am Pàislig, mar mhac de phrìomh chlachair agus fhuair e a chuid fhoghlam ann an Institiùd Iain Neilson agus Sgoil Ealain Ghlaschu. Tha na crainn-dealain aige ann an Sydney a’ seasamh aig 293 troigh. Gus a’ chlach-ghràin a chur an sàs, bha 250 clachair Astràilianach, Albannach is Eadailteach agus an teaghlaichean air an gluasad gu sealach gu àite-tuineachaidh ann am Moruya, NSW. Chan eil cudromachd structarail sam bith aca, ach tha iad a’ solarachadh cothromachd lèirsinne nas fheàrr don drochaid na bha an dealbhadh tùsail.