AU10 – John MacArthur

Stitchers (Sydney, NSW): Heather Smallbone (nee Macpherson)

John Macarthur (1767–1834) was a British Officer, entrepreneur, politician and architect. He is recognised as the pioneer of the w ool industry that was to boom in Australia in the early 19th Century, and become a trade mark of the nation. Granted 100 acres of land at Rose Hill near Parramatta and another 100 acres in 1794, he named the property Elizabeth Farm after his wife. He began experimenting in improving wool growth by crossing Indian hair-bearing Bengal ewes with Irish wool rams which proved successful. He started exporting top quality wool to England, soon becoming the richest man in N.S.W.

AU10 Iain MacArtair
B’ e Oifigear Breatananch, neach-tionnsgain, neach-poilitigs agus ailtire a bh’ ann an Iain MacArtair (1767–1834). Tha e air fhaicinn mar thùsaire air gnìomhachas na Clòimhe a bha a’ dol a thòcadh ann an Astràilia tràth san 19mh linn, agus a bhith na comharra malairt don dùthaich. An dèidh 100 acair de fhearann fhaotainn aig Rose Hill faisg air Parramatta agus 100 acair eile ann an 1794, dh’ainmich e an t-àite, Tuathanas Ealasaid, às dèidh a bhean. Thòisich e air deuchainnean a’ leasachadh fàs air clòimh le bhith a’ crois-bhriodachadh caoraich Beangàlaidh de chlòimh Ìnnseanach le rùid clòimhe Èireannach, nì a bha soirbheachail. Thòisich e ag às-mhalairt clòimh den ghnè a b’ àirde a Shasainn, agus glè aithghearr b’ e an neach a bu bheairtiche ann an N.S.W.