AU23 – Cockenzie Captains


Stitcher: Helen Withers (Goolwa)

Once the Murray River had been opened up Goolwa became a transport hub and commercial centre. During its heyday from the 1850s to the 1880s it was one of Australia’s most important river ports, with a wide variety of goods and wealth exchanging hands there. River captains like the Johnstons and James Ritchie operated as traders, storekeepers, and developers, driving the expansion Goolwa and stimulating inland settlement and triggering Australia’s first public railway.

  AU23 Caipteanan Chùil Choinnich
Aon uair ‘s gun robh Abhainn Mhoireach air a fosgladh amach, thàinig Goolwa gu bhith na mhòr-àite airson còmhdhail agus na ionad shoithichean coimearsalta. Anns na làithean a b’ fheàrr bho na 1850an gu na 1880an, b’ e aon de na puirt aibhne a bu chudromaiche ann an Astràilia, le measgachadh mòr de bhathar agus de bheairteas ga iomlaid an sin. Bha caipteanan aibhne mar na MicIain agus Seumas MacRisnidh ag obrachadh mar mhalairtich, luchd-stòir agus luchd-leasachaidh, a’ stiùireadh leudachadh air Goolwa agus a’ spreagadh tuineachaidh anns an tìr a-staigh agus a’ piobrachadh a’ chiad rathad-iarainn poblach ann an Astràilia.