AU28 – Sir Thomas Elder, pastoralist

Stitcher:  Rona Huculjak – Adelaide

Thomas Elder was born in Kirkcaldy, Scotland in 1818. Migrating to South Australia in 1854, he was a Pastoralist, businessman, philanthropist, politician, and race-horse owner, notable for introducing camels to Australia. At onetime Elder owned a pastoral area greater in extent than the whole of Scotland. His many bequests included the Art Gallery of South Australia; the University of Adelaide; and the Elder Conservatorium of Music which perpetuates his name. He presented to the people of Adelaide a Rotunda from MacFarlane’s Saracen Foundry in Glasgow. He has done more to advance the progress and culture of South Australia than any other individual.

AU28 An Ridire Tòmas Elder: Iniltear
Rugadh Tòmas Elder ann an Cathair Chaladain an Alba ann an 1818. Ag in-imrich a dh’Astràilia a Deas ann an 1854, b’ e iniltear, neach-gnothaich, tabhairtear, neach-poilitigs agus sealbhadair eachrèise a bh’ ann, ainmeil airson càmhalan a thoirt a-steach do dh’Astràilia. Aig aon àm bha raon àireachais aig Elder a bha na bu mhotha ann am farsaingeachd na Alba air fad. Am measg a dhìleaban lìonmhor, bha Gailearaidh Ealain Astràilia a Deas; Oilthigh Adelaide agus Conservatorium Ciùil Elder a tha a’ sìorrachadh ainm. Bhuilich e Rotunda air muinntir Adelaide bho Thaigh-fhùirneis Saracen MhicPhàrlain ann an Glaschu. Tha e air barrachd a dhèanamh gus soirbheachadh is cultar Astràilia a Deas adhartachadh na tha neach fa leth sam bith eile.