IT05 – The Most Scottish Town in Italy

Stitchers: Roberta carradini, Stefani Gugliesi & Elena Biagiotti

Some descendants of Barghigiani have returned to live in Barga and have opened restaurants, pubs and an icecream shop. Other non-Italian Scots have made Barga their home such as the painter John Bellany. Barga attracts many Scottish visitors, often inspired by the beautiful surroundings to paint and take part in the various music festivals. Known as the most Scottish town in Italy, 60% of Barga residents have family in Scotland and there is an annual fish and chip festival and a Scotland Week. Famous Scots-Italians are the singer Paolo Nutini and the football player Johnny Moscardini.

IT05 Am Baile as Albannaich san Eadailt
San latha an-diugh, tha Barga aithnichte mar am baile as Albannaich san Eadailt, le mu dhà thrian na h-àireimh-sluaigh le buill teaghlaich a’ fuireach ann an Alba. Tha sliochd cuid den fheadhainn a shiubhail a dh’Alba air tilleadh a dh’fhosgladh taighean-bìdh, taighean-seinnse agus bùithtean reòiteagan. Tha cuid eile de dh’Albannaich nach eil Eadailteach air an dachaigh a dhèanamh ann am Barga. Tha Barga a’ tarraing mòran luchdtadhail Albannach, glè thric air am brosnachadh le cothrom an cruth-tìre àlainn Thuscanach a pheantadh, no a ghabhail pàirt ann an diofar fhèisean ciùil, anns an fhèis bhliadhnail èisg is sliseagan no Seachdain Albannach a’ bhaile. Is iad Albannaich-Eadailtich ainmeil, an seinneadair Paolo Nutini agus an cluicheadair ball-coise Seonaidh Moscardini.