CA15 – The City of Guelph


Stitchers: Sandra Ackerley, Laura Dobrindt, Ruth Douglas, Bonnie Evans, Alison Jackson, Ana-Maria Kramer, Yvonne Pyper, Dorothy Scott, Dana Trimble, Sylvia Winship

The City of Guelph in Ontario was founded in 1827 as the headquarters of the Canada Company, which oversaw the development of the region. The site was chosen and the settlement planned by its superintendent, the Scottish novelist John Galt (author of Annals of the Parish) from Irvine. Galt was assisted by other Scots in opening up the region, including Charles Prior and the soldier and politician William “Tiger” Dunlop. Alexander Macdonell from Glen Urquhart became the area’s first Roman Catholic bishop. Guelph became a city in 1879, and became a prosperous railway centre.

CA15 Baile-mòr Guelph
Ràinig Iain Galt (1779–1839) à Irbhinn ann an Siorrachd Àir, sgìre Raonach Huron ann an Canada Uarach (Ontario) ann an 1827 mar àrdstiùireadair air Companaidh ùr Chanada. Dh’fhàg e còmhla ris an Albannach, an Dr Uilleam “Tiger” Dunlop agus an Sasannach Teàrlach Prior, a stèidheachadh prìomh thogalach na Companaidh ann an Canada Uarach. Air 23 Giblean, leag iad craobh mhòr malpais agus stèidhich iad Guelph, air ainmeachadh às dèidh an teaghlaich Rìoghail. A’ putadh air adhart an iar-thuath bho Guelph, bha Rathad Raonach “còrdroidh” Huron, dèante bho chraobhan air an leagail. Bha an t-Easbaig Alasdair MacDhòmhnaill, clèireach armailteach à Gleann Urchadain, air obair Galt a bhrosnachadh. Mar dhuais, chaidh “cnoc àlainn Ionadail” a bhuileachadh air na Caitligich, airson na h-eaglais aca.