CA20 – York Boat

Stitchers: Judy McPherson, Wendy Land, Joan Curle (Winnipeg, Manitoba).

York boats were heavy wood boats used by the Hudson’s Bay Company on trade routes from York Factory to the forts at Red River. Manned by crews of 6–8 men, the boats were 14 metres long and could carry up to 6 tonnes. They were propelled by oars and a long steering pole, or steered by rudder when using their square canvas sail. Overland transportation was via Red River carts, constructed of wood without using nails or grease. The axles and wheel rims were strengthened with “shaganappi”– wet strips of bison hide that shrank and tightened as they dried.

CA20 Bàta Iorc
B’ e bàtaichean troma fiodha a bh’ ann am bàtaichean Iorc air an cleachdadh le Companaidh Bàgh Hudson air slighean malairt bho Fhactaraidh Iorc gu na dùin aig an Abhainn Dhearg. Air an stiuireadh le criutha de 6–8 fir, bha 14 meatair de dh’fhad annta, ghiùlaineadh iad suas ri 6 tonnaichean. Bha iad air an stiùireadh le ràimh agus pòla stiuiridh fada, no air an stiùireadh le falmadair nuair a bha iad a’ cleachdadh seòl canbhais ceàrnagach. Bha còmhdhail thar thalamh ann an cairtean Abhainn Dhearg, dèante a-mach à fiodh gun a bhith a’ cleachdadh tairgnean no crèis. Bha na h-aisealan agus na h-oirean-cuibhle air an neartachadh le “shaganappi”- sriopan fliuch de sheich buabhaill a bha a’ seacadh ’s a’ teannachadh fhad ’s a bha iad a’ tiormachadh.