CA26 – Sandford Fleming


Stitchers: Carolyn Coxon, Sarah Worden (Ontario)

Sir Sandford Fleming (1827 –1915) was born in Kirkcaldy, Fife. He was already an apprentice surveyor when he moved to Ontario in 1845. Fleming continued his work as a surveyor, becoming chief engineer of the Northern Railway of Canada. In 1862 he proposed a railway from the Atlantic to the Pacific, and a few years later was appointed chief engineer of the massive Intercontinental Railway project. From 1876 Fleming also campaigned for a worldwide standard time. Other Scots also played leading roles in the railways of Canada, including George Stephen, Robin B Angus and Duncan Macintyre.

CA26 Sandford Fleming
Rugadh Sir Sandford Fleming (1827–1915) ann an Cathair Chaladain ann am Fìobha. B’ e preantas sgrùdaidh a bh’ ann mar-thà nuair a ghluais e gu Ontario ann an 1845. Lean Fleming air adhart le obair, agus thàinig e gu bhith na phrìomh neach-sgrùdaidh air Rèile a Tuath Chanada. Ann an 1862, mhol e rathad-iarainn bhon a’ Chuan Shiar gu ruig an Cuan Sèimh, agus beagan bhliadhnaichean às dèidh sin chaidh fhastadh mar phrìomh innleadair air pròiseact ana-mhòr na Rèile Eadar-nàiseanta. Bho 1876, bha Fleming ag iomairt airson uair coitcheann air feadh an t-saoghail. Bha Albannaich eile le prìomh dhreuchdan ann an rathaidean-iarainn Chanada, nam measg Seòras Stephen, Robin B MacAonghais agus Donnchadh Mac an t-Saoir.