CA30 – Agnes Deans Cameron

Stitchers: Pat Davis, Bonnie-Lynne Ceriko, Kilmeny Jones, Janice Clarke, Catriona Kaufman, Sharon MacDonald, JoAnn Allan, Marie Bourgeois, Barbara Gilbert, Johanna Lisakowski (Victoria, BC).

Educator, writer, lecturer, and adventurer, Agnes Deans Cameron was born in Victoria, British Columbia, in 1863, to Scottish parents. She graduated from Victoria High School and began teaching school in Victoria at age 16. During a long career in Victoria, Comox and Vancouver, she was BC’s first female high school teacher (1890) and first female principal (1894). At the same time she pursued a part-time career as a journalist. When her teaching career ended in 1906, she supported herself through writing. In 1908 she travelled down the Mackenzie River to the Arctic chronicling the trip in her book The New North. In 1910 she did a lecture tour of Britain to promote emigration to Canada. She died in 1912, one of the most famous writers in the country.

CA30 Agnes Deans Chamshron
B’ e boireannach neo-eisimeileach a bh’ ann an Agnes Deans Chamshron le inntinn gun choimeas. B’ i a’ chiad bhoireannach a bha na rianadair air sgoil cho-oideachail ann am British Columbia agus stèidhich i Institiùd Luchdteagaisg British Columbia. Ann an 1906, fhuair i na ceannsuidhe air Comann Oideachail na h-Uachdranachd. Bha a’ Bh-uas Chamshron a’ cur taic ri mòran chùisean a’ gabhail asteach còraichean-bhòtaidh bhoireannach, Aonadh Measarrachd Chrìosdail Bhoireannach, Comhairle Ionadail Mhnathan Bhioctòiria agus Comann Cobhair Chloinne. Nuair a sguir i a theagasg ann an 1906, chùm i taic rithe fhèin mar neach-naidheachd. Ann an 1908, b’ e a’ Bh-uas Chamshron agus a co-ogha na ciad bhoireannaich gheala a shiubhail sìos Abhainn MhicCoinnich, a’ clàradh a heuchdan anns an New North.