CN05 – Cutty Sark


Stitcher: Cao Hong (Beijing)

The Cutty Sark is amongst the most famous sailing ships in the world. It was built on the Clyde in 1869 for the Jock Willis Shipping Line. She is named after the witch Nannie Dee from Tam O’Shanter. In her first round trip in 1870 she transported alcoholic drink to Shanghai and then returned to London with 1450 tons of tea. The Cutty Sark was designed for achieving high speeds around the Cape of Good Hope, a journey which became unnecessary for China-bound vessels after the opening of the Suez Canal. She is now a hugely popular museum in Greenwich.

CN05 An Cliopair Teatha Cutty Sark
Tha an Cutty Sark am measg nan soithichean seòlaidh as cliùitiche air an t-saoghal. Thogadh i air Abhainn Chluaidh ann an 1869 do Chompanaidh Shoithichean Jock Willis. Tha i air a h-ainmeachadh às dèidh na bana-bhuidsich Nannie Dee bho Tam O’Shanter. Air a’ chiad turas slàn aice ann an 1870, bha i a’ giùlain deoch làidir gu Shanghai agus an uair sin thill i a Lunnainn le 1450 tonna de theatha. Bha an Cutty Sark air a dealbh airson astaran luath a ruighinn mu thimcheall Rubha Good Hope, turas a thàinig gu bhith neo-riatanach airson soithichean a’ dol gu Sìona an dèidh do Chanàl an Suez fhosgladh. Tha meas mhòr oirre a-nis mar thaigh-tasgaidh ann an Greenwich.