CN09 – Eric Liddell: Athlete


Stitchers: Margaret Baxendine, Sue Caton (Eric Liddell’s niece), Rita Dee, Mary Greenwell, Carrie Ho, Joan Houston, Anne Mackinnon, Audrey Naden, Helen Nicol (married to Eric Liddell’s great nephew), Yvonne Nicol (Eric Liddell’s great, great niece), Joan Nicol (Eric Liddell’s niece), Gill Petrie, Meriel Tilling.

Eric Liddell is also famed as one of Scotland’s greatest athletes. He was a successful sportsman at school, and whilst at university in Edinburgh played for the Scotland rugby team, but it was as a runner that he became truly famous. At the 1924 Olympic Games he refused to race the 100m as it was to be run on a Sunday, but instead won a record-breaking gold medal in the 400m and bronze in the 200m. On returning to China he included sports in his teachings, even arranging games inside the Weihsien Camp. Four of this panel’s stitchers are family members.

CN09 Eric Liddell: Lùth-chleasaiche
A thuilleadh air obair mar mhiseanaraidh, tha Eric Liddell ainmeil mar aon de na lùthchleasaichean as cliùitiche a thàinig à Alba. Bha e na neach-spòrs soirbheachail san sgoil, agus fhad ’s a bha e anns an oilthigh ann an Dùn Èideann bha e a’ cluich do sgioba rugbaidh na h-Alba, ach b’ ann airson ruith a choisinn e a mhòr-chliù. Anns na Geamannan Oilimpigeach ann an 1924, dhiùlt e rèis 100m a ruith a chionn ’s gun robh an rèis ga ruith air Didòmhnaich, ach an àite sin bhuannaich e bonn òir anns an rèis 400m agus bonn umha anns an rèis 200m. An dèidh tilleadh a Shìona, bha e a’ gabhail a-steach spòrs don teagasg aige fiù ’s a’ cur air dòigh gheamannan an taobh a-staigh Campa Weihsien ann an Weifang.