Corby 3 – Pluto


Christine Gilson, Jane Parker, Judy Caine, Lella McLean (Corby)

The Scottish steelworkers at Corby were amongst those called upon to commit their skills to the war effort in the 1940s. Operation PLUTO (Pipe Lines Under The Ocean) was a major industrial effort to provide fuel supplies to the Allied armies operating from Normandy after the D-Day operations of 1944. The army required vast amounts of fuel as it advanced, and tankers crossing the English Channel were vulnerable to German submarine and air attack. Instead camouflaged pumping stations in the south of England sent the required fuel through Corby steel pipes under the sea and then over land in France to the front lines.

 

 GBE03 PLUTO
Bha an luchd-obrach stàilinn ann an Corby am measg an fheadhainn air an deach gairm airson an sgilean a chur an sàs ann an oidhirp a’ chogaidh anns na 1940an. Bha Iomairt PLUTO (Pìoban fon Chuan) mar phrìomh oidhirp ghnìomhachasail air connadh a sholarachadh do na feachdan Caidreabhach a bha ag obair a-mach à Normandy às dèidh gnìomhan D-Day ann an 1944. Bha feum aig an arm air meudan mòra de chonnadh fhad ’s a bha iad a’ dol air adhart, agus bha tancairean a dheidheadh tarsainn Caolas Shasainn fosgailte do ionnsaighean bho bhàtaichean-aigeil agus itealain Ghearmailteach. An àite sin, bha stèiseanan pumpaidh le breug-riochd ann an ceann a deas Shasainn a’ cur a’ chonnaidh air an robh feum tro phìoban stàilinn Chorby fo mhuir agus an uair sin air uachdar na talmhainn tron Fhraing gu na loidhnichean aghaidh.