GB-E06 – Grampian Association

Diana Sharvill, Jacqueline Woollard, Rita Grant (Corby)

 

For over forty years The Grampian Club has flourished in Corby as a home from home for Scottish workers, their families and descendants. The Corby Scots often still demonstrate their roots through their social activities, from the Burns society to the pipe band and highland dancers. News of a less common Scottish-themed activity – a world record attempt for eating the most bowls of porridge – was heard by the Apollo 11 mission, resulting in a crater on Mars being named after the town. John Douglas, known locally as Mr Scotland, once addressed in Corby what was then the world’s largest haggis!

 

GBE06 Club Grampian
Airson còrr agus ceathrad bliadhna tha Club Grampian air soirbheachadh ann an Corby mar dhachaigh do luchd-obrach Albannach, an teaghlaichean agus an sliochd. Tha Albannaich Chorby fhathast glè thric a’ taisbeanadh am freumhaichean tro ghnìomhachdan sòisealta, bho chomann Burns gu còmhlan pìobaireachd agus dannsairean Gàidhealach. Chaidh an naidheachd mun ghnìomhachd Albannach nach robh cho cumanta – oidhirp chruinneil air an àireamh as motha de bhobhlaichean lite ithe – a chluinntinn leis Apollo 11, a’ toradh ann an toll mòr air Mars a bhith ainmichte às dèidh a’ bhaile. Rinn Iain Dùbhghlas a bha aithnichte sa choimhearsnachd mar Mgr Alba, òraid ann an Corby don tagais bu mhotha air an t-saoghal !