GB-E08 – Ivanhoe

  
Stitchers: Mary Armstrong, Sandra Beesley, Josie Boldan, Margaret Bramham, Alexa Brammer, Gill Brammer, John Brammer, Margaret Brammer, Nancy Broadhead, Vera Burgess, Jean Burkinshaw, Carol Fleming, James Forrester, Leanne Hartley, Val Hewson, Joan Jackson, Karen Kerr, Betty King, Philip Lewis, Carol McNichol, Sue Martin, Betty Moyle, Norma Peters, Joan Pleasance, Brenda Poulton, Kheira Reid, Julie Twynham, Jean Walstow, Lindsey Young, Rene Harrop (Doncaster).

 

Conisbrough Castle near Doncaster is connected to Scotland through the famous novelist Sir Walter Scott. After visiting the castle Scott used it as a location in Ivanhoe, mistakenly claiming that the unusual shape of the keep suggested it was a Saxon rather than Norman stronghold. His novel The Talisman features a crusading Scottish knight who turns out to be David of Scotland, youngest son of Earl Henry, Lord of Doncaster. Today the Walter Scott connection is visible in the names of local hotels and inns, and even the Ivanhoe Community Resource Centre where much of the stitching for this panel was undertaken.

 

GBE08 Ivanhoe
Tha Caisteal Conisbrough faisg air Doncaster ceangailte ri Alba tron sgrìobhaiche ainmeil nobhailean, an Ridire Bhaltar Scott. An dèidh tadhal air a’ chaisteal, chleachd Scott e mar làrach airson Ivanhoe, gu mearachdach ag aithris gun robh an cumadh neo-àbhaisteach air a’ chìp ag innse gur h-e daingneach Sagsannach a bh’ ann seach Normannach. Tha an nobhail aige, The Talisman, a’ nochdadh ridire Albannach bhon chogadh-croise ach is e ann an da-rìribh Daibhidh Alba a th’ ann, am mac as òige aig Eanraig Tighearna Doncaster. San latha an-diugh, tha an ceangal ri Bhaltar Scott ri fhaicinn ann an
ainmean nan taighean-òsta is taighean-seinnse ionadail, agus fiù Ionad Ghoireasan Coimhearsnachd Ivanhoe far an deach a’ chuid as motha den fhuaigheal air a’ phannal seo a chur an gnìomh.