FR08 – Mackintosh in Rousillon

Stitchers: Andrea Cooley, (Paris 75), Anne Cooley, (Lytham St Annes)

 

The artist, architect and designer Charles Rennie Mackintosh (1868-1928) was born in Glasgow, the city with which he most associated. In 1923, tiring of architecture, he travelled with his wife Margaret Macdonald to Roussillon, where the French Mediterranean coast meets the Pyrenees. Here Mackintosh revelled in painting the spectacular landscape, choosing to live in and around Port Vendres for four happy years. He left in 1927 when he became ill, travelling to London and dying of cancer the following year. Margaret returned and scattered his ashes at Port Vendres. Today a Mackintosh Trail celebrates his legacy and his time in Roussillon.

FR08 Teàrlach Rennie Mac an Tòisich ann an Roussillon
Rugadh an neach-ealain, an t-ailtire agus an dealbhaiche Albannach, Teàrlach Rennie Mac an Tòisich (1868–1928) ann an Glaschu, am baile ma dh’fhaodte leis an robh an dàimh bu dlùithe aige. Ann an 1923, agus e a’ fàs sgìth de dh’ailtireachd, shiubhail e còmhla ri a bhean gu ruig Rousillon, far a bheil oirthir a deas na Frainge a’ coinneachadh ris na Pyrenees. Bha Mac an Tòisich na shonas an sin a’ peantadh nan cruthan-tìre mhìorbhaileach a bha mun cuairt air agus roghnaich iad fuireach san sgìre a’ dèanamh an dachaigh ann am Port-Vendres. Dh’fhàg e ann an 1927 nuair a dh’fhàs e tinn, a’ siubhal a Lunnainn far an do chaochail e an ath bhliadhna le aillse. San latha an-diugh, tha Slighe Theàrlaich Rennie Mhic an Tòisich agus grunn ionadan eadar-mhìneachaidh a’ comharrachadh na dìleib aige agus na h-ùine a bh’ aige ann an Rousillon.