GB-E18 – Liverpool Football Club

Stitcher: John Thornhill (Merseyside)

In 1891–92, Everton FC left Liverpool with only three players. Director John McKenna’s first task was to put a team together to play in the following season. He signed 13 professional players from Scotland, later labelled ‘The Team of the Macs’. Liverpool continued to have a Scottish contingent through the next 70 years, including some of the greatest Liverpool legends such as Billy Liddell. When Bill Shankly was appointed manager in 1959, he signed Ron Yeats and Ian St. John. The Scottish tradition continued under Bob Paisley with the signing of Alan Hansen, Steve Nicol, Kenny Dalglish and Graeme Souness.

GBE18 Club Ball-coise Libhearpuil
Ann an 1891–92, dh’fhàg Club Ball-coise Everton Libhearpul le dìreach triùir chluicheadairean. B’ e a’ chiad ghnìomh aig an Stiùiriche Iain McKenna, sgioba a chur còmhla a chluicheadh an ath sheusan. Shoidhnig e 13 cluicheadairean proifeiseanta à Alba, a-rithist air an ainmeachadh ‘Sgioba nam Macs’. Lean Libhearpul air adhart a’ faighinn Albannaich don sgioba fad 70 bliadhna às dèidh sin, a’ gabhail a-steach cuid de na cluicheadairean as cliùitiche a bh’ aig Libhearpul, leithid Billy Liddell. Nuair a fhuair Bill Shankly dreuchd mar mhanaidsear ann an 1959, shoidhnig e Ron Yeats agus Iain St. John. Lean an traidisean Albannach fo Bob Paisley nuair a shoidhnigeadh Ailean Hansen, Steve Nicol, Kenny Dalglish agus Graeme Souness.