SE02 – Birth of Gothenburg


Stitchers: Beatrice Cajstam, Lisbeth Cajstam (Gothenburg).

Göteborg was founded in 1621. King Gustavus Adolphus II decided that the city would be ruled by twelve councillors. The high council was made up of 4 Swedes, 3 Germans, 2 Scots and 2 Dutch. The Germans were regarded as good organisers, the Scots as entrepreneurs and the Dutch for their skills as city planners and knowledge of canal systems.

 SE02 Breith Gothenburg
Chaidh baile-mòr Ghothenburg (Göteborg) a stèidheachadh ann an 1621 le òrdugh bho Gustavus Adolphus II. Bha e gu bhith air a riaghladh le comhairle de dhusan ball, a bha air a dhèanamh suas aig an àm le 4 Suainich, 3 Gearmailtich, 2 Albannach agus 2 Dhuitseach. Bha na Duitsich deatamach anns a’ phlanadh agus ann an neartachadh a’ bhaile ùir chanàlaich seo, fhad ’s a bha na Gearmailtich air am faicinn mar a bhith math air eagrachadh agus na h-Albannaich nan iomairtichean tàlantach. Leasaich Gothenburg gu bhith na mhòr-ionad airson malairt leis an taobh an iar, a’ tighinn gu bhith na ionad gnìomhachais cudromach a tha an-diugh mar an dàrna baile as motha san t-Suain.