SE08 – Association Football


Stitchers: Viola Johansson, Lisbeth Cajstam (Gothenburg).

Ayrshire textile workers played for Örgryte IS in the first game of association football in Sweden in 1892. They were lacemakers from Johnston Shields & Co. in Newmills, Scotland. It was the Scots at Jonsered who introduced the short passing game. On the first golf course in Göteborg, there is a hole called the Drummond hole, named after the man who brought the game to Sweden. Curling was also introduced into Sweden by the Scots.

SE08 Ball-coise Comainn
B’ e luchd-obrach aodach fighte à Siorrachd Àir ann an Alba a chluich a’ chiad ghèam ball-coise comainn san t-Suain. Chluich iad do Örgryte IS sa ghèam anns a’ Chèitean 1892. B’ e luchd-dèanamh sròil a bh’ anns na cluicheadairean Albannach sin, bho Johnston Shields & Co anns a’ Mhuileann Ùr ann an Alba, agus thathar ag ràdh gur e na hAlbannaich ann an Jonsered a thug a-steach an stoidhle cluiche leis na pasan goirid. Ach cha b’ ann a-mhàin am ball-coise bha ùidh aig na hAlbannaich san t-Suain: air an raon goilf ann an Göteborg chithear toll ris an canar an toll Druimeanach, air ainmeachadh às dèidh an fhir a thug goilf don t-Suain. B’ e Albannaich a thug asteach crolaidh don t-Suain cuideachd.