IN06 – Forest Conservation

Stitchers: Sarah Sumsion, Lisa Clothier, Jacky Davis & Julie Toplis – Cairndow

It was two Scottish surgeons, Alexander Gibson (1800–1867) and Hugh Cleghorn (1820–1895), in the Presidencies of Bombay and Madras respectively, who in the 1840s50s pioneered forest conservation in India. The rapid destruction of forests needed to be controlled to allow a sustainable supply of teak for ship-building, timber for sleepers on the expanding railway network, and as fuel for domestic use and powering steam-ships. There was also a concern about the environmental effects of deforestation leading both to a decline in rainfall and soil erosion. The preservation of Indian forests had a major influence on the origin of the worldwide environmental movement.

IN06 Glèidhteachas Choilltean
B’ e dà lannsair Albannach, Alasdair Gibson (1800–1867) agus Ùistean Cleghorn (1820–1895) ann an uachdranachdan Bombay agus Madras, a thòisich air glèidhteachas coille sna h-Ìnnseachan, anns na 1840an-50an. Bha feum air smachd a chumail air sgrios luath nan coilltean gus solar seasmhach fiodha a cheadachadh gus a bhith ri làimh airson togail bhàtaichean, airson trasnanan air an lìonra rèile a bha a’ sìor fhàs, agus mar chonnadh airson a chleachdadh san dachaigh agus cumhachdachadh bhàtaichean-smùid. Bha dragh ann cuideachd mun bhuaidh àrainneachdail air dichoillteadh a bha a’ leantainn chun an dà chuid, lùghdachadh air uisge a’ tuiteam agus crìonadh talmhainn. Thug glèidhteachas choilltean Ìnnseanach buaidh mhòr air tùs a’ ghluasaid àrainneachdail air feadh na cruinne.