IN07 – William Graham McIvor

Stitchers: Dina Kingsley, Catriona Foulds, Morag Donnigan, Kate Spott, Roma Bhopal, Raspal Nottay, Minoo Das & Narjis Mir – Edinburgh

In 1848 McIvor, who was born at Dollar and trained at the Royal Botanic Garden Edinburgh, became superintendent of the Madras Government’s new botanical garden at Ootacumand (‘Ooty’, now Udhagamandalam) in the Nilgiri Hills of south India. He turned a bare slope into the beautiful garden that is seen to this day. McIvor is more famous for his successful growing of the Peruvian bark shrubs Cinchona succirubra and C. officinalis, sources of quinine used in the fight against malaria. These plants had been smuggled out of Peru and were grown in the Nilgiris in 1861 in plantations at various sites around Ooty including Neddiwattum, Dodabetta and Pykara.

IN07 Uilleam Greumach MacÌomhair
Ann an 1848 fhuair MacÌomhair, a rugadh ann an Dolar agus a chaidh a thrèanadh ann an Gàrradh Lusan Rìoghail Dhùn Èideann, dreuchd mar àrdstiùiriche air gàrradh ùr lusan Riaghaltas Madras ann an Ootacumand (‘Ooty’, a-nis Udhagamandalam) ann an Cnuic Nilgiri ann an ceann a deas nan Ìnnseachan. Thionndaidh e leathad lom gun ghàrradh bhrèagha a chithear ann gus an latha an-diugh. Tha MacÌomhair nas ainmeile airson fàs soirbheachail air preasan bàirc à Peru Cinchona succirubra agus C. officinalis, tùsan cairt-gheal a bhitear a’ cleachdadh airson an tinneis malaria. Chaidh na lusan sin a chùlmhùtaireachd a-mach à Peru agus chaidh am fàs air cnuic Nilgiri ann an 1861 ann am planntachasan aig diofar làraichean mu thimcheall Ooty, a’ gabhail a-steach Neddiwattum, Dodabetta agus Pykara.