IN09 – Dr Robert Bruse: Assam Tea

Stitcher:  Shaheena Khan – New Delhi

In the 1820s David Scott sent tea leaves, on behalf of Scotsman Charles Bruce, from NE Bengal where he was government agent to eminent botanist Nathanial Wallich in Calcutta. He’d received them from Bruce’s brother Robert who had met and obtained tea plants from Singhpo Chief Bessa Gaum in Assam. Wallich originally reject the idea of an Assam tea variety but subsequently changed his mind and led the Government Tea Committee’s expedition to Assam in1834.Following the success of that expedition the Assam Tea Company was established in 1839 for commercial cultivation of tea in Assam.

IN09 An Dr Raibeart Brus: Teatha Assam
Anns na 1820an, chuir Daibhidh Scott duilleagan teatha, às leth an Albannaich Teàrlach Brusach, bho Ear-thuath Bheangàil far an robh e na àidseant riaghaltais, gu an luibh-eòlaiche ainmeil Nathanial Wallich ann an Calcutta. Bha e air am faighinn bho Raibeart, bràthair a’ Bhrusaich, a bha air coinneachadh ri agus air planntrais teatha fhaighinn bho Singhpo, Ceann-cinnidh Bessa Gaum ann an Assam. Cha robh Wallich airson teatha Assam an toiseach idir, ach dh’atharraich e inntinn às dèidh sin agus stiùir e turas Comataidh Teatha an Riaghaltais gu Assam ann an 1834. A’ leantainn air soirbheachadh an turais sin, chaidh Companaidh Teatha Assam a stèidheachadh ann an 1839 airson àiteach teatha ann an Assam.