IN15 – Mills around the World

       
Stitchers:  Margaret Muir, Carla Corneli, Paula McKeown, Narinda Kaur Sing & Lesley King – Paisley 
 
The thread industry in Paisley really dates to the work of James and Patrick Clark from the second half of the eighteenth century, and James Coats’ weaving business of 1802. In 1826 the latter set up a cotton thread mill at Ferguslie which was inherited by his sons James and Peter. J & P Coats expanded rapidly and traded internationally, establishing more mills around the world including in Pawtucket, Rhode Island. Mills constructed as far apart as Russia, Austria, Germany and Spain helped the company to avoid high customs duties, whilst high quality thread ensured customer loyalty.

IN15 Muilnean air feadh an t-Saoghail
Tha gnìomhachas an t-snàith ann am Pàislig a’ dol air ais gu obair Sheumais agus Phàdraig Coats bhon dàrna leth den ochdamh linn deug, agus gnìomhachas fighe Sheumais Coats ann an 1802. Ann an 1826 chuir Seumas Coats muileann snàith air bhonn ann am Ferguslie, a chaidh mar dhìleab gu a dhithis mhac Seumas agus Pàdraig. Leudaich J & P Coats glè luath agus bha iad a’ malairt gu headar-nàiseanta, a’ stèidheachadh barrachd mhuilnean air feadh an t-saoghail, nam measg Pawtucket ann an Rhode Island. Bha muilnean a chaidh a thogail cho fada air falbh ris an Ruis, an Ostaire, a’ Ghearmailt agus an Spàinn a’ cuideachadh a’ chompanaidh gu bhith a’ seachnadh chìsean àrda cusbainn agus bha snàth àrd-ghnèitheil a’ dèanamh cinnteach gun robh an luchd-ceannach a’ fuireach dìleas.