IN20 – Traditions and Celebrations

Stitcher:  Roshni Chopra – New Delhi

This panel celebrates some of the similarities that can be found in the traditional celebrations of people in Scotland and India. One half of the panel shows the symbols of a Scottish Burns Night: the tartan, the whiskey, and the slicing of that “chieftain o’ the puddin race”, the haggis. The left of the panel shows some features of Indian celebrations: the banana leaf, on which traditional delicacies are served, special sweets called ladoos, and lassi, a refreshing drink of flavoured yoghurt and water. Between the two halves are hands decorated with Mehendi or Heena patterns, usually applied for festivals or to brides before their weddings.

IN20 Traidiseanan agus Subhachasan
Tha am pannal seo a’ comharrachadh cuid de na h-ionnanachdan a lorgar ann an subhachasan traidiseanta dhaoine ann an Alba agus na hÌnnseachan. Tha aon leth den phannal a’ taisbeanadh samhlaidhean oidhche Albannach Burns: an tartan, uisge-beatha agus sgoltadh an tagais. Tha an leth clì den phannal a’ taisbeanadh cuid de fheartan subhachasan Ìnnseanach: an duilleag banana, air a bheil nithean grinn ri ithe, siùcaran sònraichte leis an ainm ladoos agus lassi, deoch ùrachail de iògart agus uisge. Eadar an dà leth tha làmhan air an sgeadachadh le pàtranan Mehendi no Heena, gu h-àbhaisteach air an cleachdadh aig fèisean no le mnathan bainnse ron bhanais aca.