IN21 – Baron Singh

Stitcher:  Frances Gardiner – North Berwick

Baron Sirdar Iqbal Singh is a retired businessman who has made Lesmahagow his home. In 1999 he had the first tartan for the Scottish Asian community registered – the ‘Singh Tartan’. The blue is a special Singh colour; the yellow stripe indicates that Baron Singh is a Sikh. The red and white are for Singh’s late wife, who was Swiss. The green represents the landholdings of ‘Grandfather’ Singh. Singh had certain Robert Burns works translated into Punjabi and in 1993 purchased Vacsay Island in the Outer Hebrides and renamed it Robert Burns Island. Singh also bought a star from the International Star Registry, now named Robert Burns.

IN21 Am Baran Singh
Is e fear-gnothachais air chluaineas a th’ anns a’ Bharan Sirdar Iqbal Singh a rinn a dhachaigh ann an Lios Mo Chuda. Ann an 1999, fhuair e a’ chiad tartan airson na coimhearsnachd Àisianaich ann an Alba air a chlàradh – an ‘Tartan Singh’. Is e dath sonraichte Singh a th’ anns an dath ghorm; tha an dath buidhe a’ riochdachadh gur e Sikh a th’ ann am Baran Singh. Tha an dearg agus geal a’ riochdachadh bean a’ Bharain Singh, nach maireann, a bha às an Eilbheis. Tha an dath uaine a’ riochdachadh fearann ‘Seanair’ Singh. Fhuair am Baran Singh air obraichean sònraichte le Raibeart Burns eadar-theangachadh gu Punjabi, agus ann an 1993, cheannaich e Eilean Bhàcasaigh anns na h-Eileanan Siar agus dh’ath-ainmich e e gu eilean Raibeart Burns. Cheannaich am Baran Singh rionnag cuideachd bhon Chlàr Reultan Eadarnàiseanta, air a bheil an t-ainm Raibeart Burns anis.