IT07 – Picinisco

Stitcher: Marietta DiCiacca (Port Seton)

Picinisco in Lazio has similar reverse diaspora connections to Scotland to those of Barga, and is a rival to the claim of being the most Scottish place in Italy. In the difficult economic conditions of the post-unification era, many emigrated from Picinisco in search of greater opportunities overseas. Although they settled in various parts of the UK, many reached the west coast of Scotland and became heavily involved in the ice cream industry. It was a popular trade with the locals, which is thought to have aided social integration and acceptance. Today tens of thousands of Scots can claim Italian heritage.

IT07 Picinisco
Tha ceanglaichean diaspora an taobh eile ri Alba ann am Picinisco ann an Lazio, ach glè choltach ris an fheadhainn ann am Barga, co-fharpaiseach don bheachd gur e an t-àite as Albannaich san Eadailt. Ann an suidheachaidhean duilich eaconamach an dèidh an aonaidh, dh’imrich mòran à Picinisco air los chothroman a bharrachd thall-thairis. Ged a thuinich iad ann an diofar cheàrnaidhean den Rìoghachd Aonaichte, ràinig mòran dhiubh oirthir an iar Alba agus thàinig iad gu bhith gu mòr an sàs ann an gnìomhachas nan reòiteagan. B’ e malairt a bh’ ann air an robh mòrmheas leis na daoine ionadail, a thathar den bheachd a chuidich le iad am filleadh a-steach agus gabhail riutha gu sòisealta. San latha andiugh, faodaidh deichean de mhìltean de dh’Albannaich dualachas Eadailteach a thagradh.