NZ01 – HMS Endeavour

Stitchers: Jean Baxter, Mary Farnell, Barbara McAuley, Doreen Gaille, Robyn Moffitt, Dorothy Leandwer-Johan, Pam McKenzie & Dina Mrgan – Waipu

Sydney Parkinson (1745–1771) was a botanical illustrator from Edinburgh famed for his work on James Cook’s first expedition. After moving to London in 1766, Parkinson was hired by the naturalist Joseph Banks to join the pioneering voyage of the Endeavour two years later and document the plant samples collected along the way. The expedition passed the Tierra del Fuego in South America and continued to chart the coast of New Zealand and land in Australia. Parkinson was overwhelmed with specimens, creating an immense and valuable botanical archive. He died on the return voyage in 1771 when sickness ravaged the ship.

NZ01 HMS Endeavour agus Sydney Parkinson
B’e neach-dhealbh luibheach a Dùn Èideann a bh’ann an Sydney Parkinson (1745–1771), cliùiteach airson a chuid obrach air a’ chiad mhòr-thuras aig Seumas Cook. An dèidh gluasad a Lunnainn ann an 1766, chaidh Parkinson fhastadh leis an eòlaiche-nàdair, Eòsaph Banks, gus a dhol air a’ chiad bhòidse aig an Endeavour dà bhliadhna às dèidh sin agus na sampallan planntrais a chlàradh a bhiodhte a’ cruinneachadh air an t-slighe. Chaidh an t-slighe aca seachad air Tierra del Fuego ann an Aimeireagadh a Deas agus lean iad orra suas oir-thìr Shealain Nuaidh gus an deach iad air tìr ann an Astràilia. Bha Parkinson air a ghabhail thairis le saidhbhreas de bhuill-shampaill, a’ cruthachadh tasglann luibhean a bha fìor mhòr agus luachmhor. Bhàsaich e air an t-slighe air ais ann an 1771 nuair a chaidh galair air feadh an t-soithich.