PK03 – Married Couple

Stitchers: Almas Mir, Uzma Mir-Young (Glasgow, Scotland).

The words on this panel are those of 21 year old Almas Mir, written on a menu on the aeroplane that brought her to a new life in Glasgow. Her husband was 30 year old accounts clerk Arif Mir and, as was the norm then, they met for the first time on their wedding day. Fortunately the research carried out by relatives to work out if the two would be compatible proved to be spot on, as even now Arif introduces Almas as “the most beautiful woman in the world”. Almas became a teacher, had four children – Uzma, Aamer, Aasmah and Imran – and now works as a director alongside Arif in the family business.

 PK03 Càraid Phòsta
Is e facail Almas Mir aig aois 21 bliadhna, a tha air a’ phannal seo, sgrìobhte air clàr-bìdh a bh’ air an itealan a thug i gu beatha ùr ann an Glaschu. B’ e Arif Mir, clàrc chunntasan aois 30 bliadhna, a bha pòsta aice agus mar a bha àbhaisteach aig an àm sin choinnich iad airson a’ chiad uair air an latha pòsaidh. Gu fortanach, dhearbh an rannsachadh a rinn a dlùth-dhàimhean a thaobh am biodh iad co-fhreagarrach dha chèile, gun robh oir fiù ’s anis bidh Arif a’ cur Almas an aithne leis na facail “am boireannach as brèagha air an t-saoghal”. Thug Almas a-mach teagasg, bha ceathrar chloinne aice – Uzma, Aamer, Aasmah agus Imran – agus tha i a-nis ag obair mar stiùiriche ri taobh Arif ann an gnothachas an teaghlaich.