PK05 – Truck Art

Stitcher: Shahria Bibi (Chitral)

Truck art is part of Pakistani culture in which almost all trucks are extensively decorated with paintings, objects and carvings. The panel makes reference to this decorative tradition and recognises the similarity of the Scottish shepherd’s plaid to similar weaves in Pakistan and india. This is of course no coincidence as the history of weaving on a loom stretches back over many centuries, having its roots in China and Asia. This ancient connection is celebrated with the Commonwealth tartan. Also featured on the circle within the design is the tartan of the Patiala Pipe Band of Lahore.

PK05 Ealain Truga
Tha ealain truga mar phàirt de chultar Phagastan anns a bheil cha mhòr a h-uile truga san àite air an sgeadachadh gu àrd-ìre le dealbhan air am peantadh, nithean eile agus gràbhalaidhean. Tha am pannal seo a’ dèanamh iomradh air an traidisean sgeadachaidh seo agus ag aithneachadh coltachd breacan a’ chìobair ann an Alba ri modhan fighe den aon seòrsa ann am Pagastan agus na h-Ìnnseachan. Ach chan e tuiteamas a tha seo idir, oir tha eachdraidh fighe air a’ bheairt a’ sìneadh air ais thar mhòran linntean, le freumhan ann an Sìona agus Àisia. Thathar a’ comharrachadh a’ cheangail àrsaidh seo le tartan a’ Cho-fhlaitheis. Cuideachd a’ nochdadh air a’ chearcall an taobh a-staigh na deilbhe tha tartan Còmhlan Pìoba Patiala à Lahore.