RU01 – Norman & Walter Leslie

Stitchers: Rose Johnston, Kara Johnston, Jill McKay, Rachel Smith (Port Seton)

Sir Walter Leslie and his brother Norman were Scottish knights with a fondness of overseas adventure. Little is known of the details of their activities, but they were probably the first Scots to reach the borders of what is now Russia. They did so in 1356 when they took part in a reysa or campaign in Prussia and Lithuania. In 1363 they determined to go on crusade to the Holy Land, joining an attack on Alexandria in Egypt. The adventurers were back in Scotland a few years later, winning favour with King David II with their stories of these exotic martial experiences.

 
RU01 Tormod is Bhaltar Leslie
B’ e ridirean Albannach le meas air a bhith a’ dol air tursan a-null thairis, a bh’ ann an Sir Bhaltar Leslie agus a bhràthair Tormod. Is e glè bheag de dh’fhiosrachadh a th’ ann mu an gnìomhachdan, ach tha coltas ann gur iad a’ chiad Albannaich a ràinig crìochan na Ruis. Rinn iad sin ann an 1356 nuair a ghabh iad pàirt ann an reysa no iomairt ann am Pruisia agus Liotuàinia. Ann an 1363, chuir iad romhpa a dhol air cogadh-croise don Tìr Naomh, a’ com-pàirteachadh ann an ionnsaigh air an Èipheit. Bha na taistealaich air ais ann an Alba beagan bhliadhnaichean às dèidh sin, a’ cosnadh fàbhar le Rìgh Daibhidh II le sgeulachdan mu an gnìomhachdan gaisgeanta cian-thìreach.