RU02 – Patrick Gordon


       
Stitchers: Elena Reid, Margaret Maclennan, Cathy MacGillivray, Stephanie Hoyle, Susie Alexander, Valentina Konovalova (Nairn and Moscow)

Patrick Gordon (1635-1699) was born at Auchleuchries in Aberdeenshire. In 1651 he sailed for Danzig to avoid religious persecution and began a career fighting for Sweden and Poland. He was captured in battle by a Russian force led by fellow Scot, John Crawford, and accepted the offer of a Russian post. Under Tsar Aleksei I and Peter the Great, Gordon rose to the rank of general and rear admiral, fighting in the Ukraine, the Turkish wars and in the Crimea. He left a detailed diary of his life and in 1699 was buried in the first Catholic Church in Russia. 

  RU02 Pàdraig Gòrdain
Rugadh Pàdraig Gòrdain (1635–1699) ann an Achadh Luachrach ann an Siorrachd Obar Dheathain. Ann an 1651, sheòl e gu Gdansk airson geur-leanmhainn creideimh a sheachnadh agus thòisich e ann an dreuchd a’ sabaid don tSuain agus don Phòlainn. Ann an 1661, thairgs e a chlaidheamh don Tsàir aig ìre rang Màidsear. Fo Tsàr Aleksei agus Pàdraig Mòr, dh’èirich Gòrdain gu inbhe seanalair agus àrd-mharaiche, a’ sabaid san Iucràin, na cogaidhean Turcach agus sa Chraidhmea. Dh’fhàg e leabhar-latha mionaideach mu dheidhinn a bheatha agus ann an 1699 chaidh a thiodhlacadh anns a’ chiad Eaglais Chaitligich, a stèidhich e fhèin san Ruis.