US15 – Kate Cumming

Stitchers (Mobile, Alabama): Iris Bailey, Katie Gee, Mary McDonald, William Dunning III, A C Leggitt

Kate Cumming (c1828-1909) was born in Edinburgh, before moving first to Montreal and then to Mobile, Alabama in the 1840s. When the American Civil War erupted Cumming refused to follow the example of her mother and sisters and return to Britain. Instead she helped gather medical supplies for the Confederate Army before volunteering at their front line hospitals. Overcoming those who believed nursing was not a fit profession, Cummings joined many other women who served throughout the war and provided crucial care for countless thousands of soldiers. After the war her diaries were published, providing unrivalled insight into her experiences.

US15 Ceit Chuimeanach Banaltram a’ Chocheangail
Rugadh Ceit Chuimeanach (c1828–1909) ann an Dùn Èideann, mus do ghluais i gu Montreal sa chiad àite agus an uair sin gu Mobile ann an Alabama sna 1840an. Nuair a bhris Cogadh Catharra Aimeireagadh a-mach, dhiùlt a’ Bh-uas Chuimeanach eisimpleir a màthar agus a peathraichean a leantainn agus tilleadh a Bhreatainn. An àite sin, chuidich i le cruinneachadh solaran meidigeach don Arm Cocheangail mus do chuir i i fhèin air adhart gu bhith ag obair gu saor-thoileach anns na hospadalan aca aig an loidhne aghaidh. A’ faighinn thairis air beachdan cuid de dhaoine nach b’ e dreuchd fhreagarrach a bh’ ann am banaltramachd, chaidh a’ Bh-uas Chuimeanach còmhla ri mòran bhoireannach eile a bha a’ frithealadh tron chogadh agus a’ solarachadh cùram deatamach do mìltean gun àireamh de shaighdearan. Às dèidh a’ chogaidh, chaidh na leabhraichean-latha aice fhoillseachadh, a’ solarachadh in-shealladh gun choimeas air a beatha.